Rekrutacja do Policji – najważniejsze kwestie


Praca w Policji cieszy się dużą popularnością.

Jednak trzeba pamiętać, że rekrutacja do Policji składa się z wielu różnych etapów. Jest to między innymi etap sprawnościowych, jak również testy do Policji.  Testy takie określane są również, jako multiselect. Multiselect Policja to pytania odnoszące się nie tylko do wiedzy z zakresu przepisów prawa. Multiselekt to także pytania psychologiczne. 

Pierwszym krokiem do pozyskania nowych rekrutów jest rekrutacja. Bardzo rzadko zdarza się, że ludzie po prostu decydują się zostać policjantami bez żadnej motywacji, więc komisariaty policji wkładają wiele wysiłku w aktywną rekrutację nowych kandydatów. Podczas gdy korzystanie z reklam telewizyjnych było powszechne kilka lat temu, nowoczesne posterunki policji próbują nowych taktyk dla bardziej zaawansowanego technologicznie pokolenia. Gry wideo symulujące pracę policji, reklamy w mediach społecznościowych i Internecie. Nadal jednak toczą się debaty na temat tego procesu. Wiele posterunków Policji próbowało rozwiązać problem mniejszej liczby kandydatów, zmniejszając wymagania edukacyjne dla kandydatów. Otwiera to proces aplikacyjny dla szerszego grona kandydatów, ale wiele osób obawia się, że zbudowanie mniej wykształconych sił policyjnych może stworzyć długoterminowe problemy. Więcej informacji na: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Rekrutacja do Policji - najważniejsze kwestie

O tym warto pamiętać!

Istnieją pewne wydarzenia lub elementy z przeszłości, które mogą służyć jako automatyczne dyskwalifikacje. Wszelkie wyroki skazujące za przestępstwa, w tym odroczone orzeczenie, mniej niż honorowe zwolnienie z wojska, działalność przestępcza, nadużywanie narkotyków i historia uzależnienia od narkotyków oraz członkostwo w grupach przestępczych (w większości przypadków) należą do tej kategorii. Jeśli masz historię jazdy po pijanemu, nadmierne cytowanie ruchu drogowego lub wykroczenia, możesz również nie kwalifikować się do zostania policjantem. Coś bardziej “niewinnego”, takiego jak tatuaże, może być problemem w niektórych agencjach. Mimo że obecnie większość departamentów policji akceptuje funkcjonariuszy z tatuażami, nadal mogą istnieć pewne ograniczenia. Możesz być zobowiązany do noszenia długich rękawów przez cały rok, aby je ukryć, a z reguły nie powinno być tatuaży na twarzy lub szyi i nie mogą być one wulgarne ani rasistowskie.

Podsumowanie

Rozmowa ustna polega na tym, że wnioskodawca pojawia się przed grupą co najmniej 3 członków z departamentu, innych działów lub członków społeczności i zadaje mu się serię pytań. Każdy z członków zarządu ocenia następnie wyniki wnioskodawcy. Punktacja może być oceniana na podstawie zaliczenia/niepowodzenia lub w skali liczbowej.