W jaki sposób zamknąć działalność gospodarczą?


Przedsiębiorcy, którzy chcą zlikwidować działalność gospodarczą, powinni złożyć odpowiedni wniosek, obecnie możemy zrobić to drogą elektroniczną posiadając profil zaufany lub też możemy zalogować się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą strony internetowej naszego banku.

Powinniśmy złożyć stosowne dokumenty do urzędu miasta lub też urzędu gminy, w zależności od miejsca zamieszkania. Urząd przekazuje informację na temat zamknięcia działalności do Urzędu Skarbowego, ZUS-u oraz GUS-u. Należy jednak pamiętać, że Urząd Skarbowy oraz ZUS będą wymagały także oddzielnych dokumentów.

W jaki sposób zamknąć działalność gospodarczą?

Formalności związane z zamknięciem działalności gospodarczej

W ciągu 7 dni od likwidacji firmy powinniśmy złożyć stosowny formularz do ZUS, aby wyrejestrować siebie jako właściciela oraz ewentualnych pracowników w przypadku większej firmy. Chodzi o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczy to także członków rodziny, którzy podlegają ubezpieczeniu. W przypadku Urzędu Skarbowego należy przygotować dokumenty dla celów rozliczenia PIT oraz VAT. Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas zestawienia środków trwałych, towarów, wyposażenia, które posiadała firma w momencie zamknięcia. Przygotowujemy ostatnią deklarację VAT-7, dodatkowo deklarację VAT-Z, która mówi o wyrejestrowaniu z obowiązku płacenia podatku VAT. W przypadku jeżeli posiadamy kasę fiskalną, należy wykonać ostatnie wydruki, raporty dobowy oraz miesięczny, które następnie składamy razem z wnioskiem.

Podczas zamykania działalności należy pamiętać o rozliczeniach związanych z pracownikami, będzie to dotyczyło podatków, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie opłacaliśmy składki. Należy pamiętać o konieczności przechowywania dokumentacji, w przypadku pracowników czas ten wynosi 50 lat. Niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług prywatnych archiwów, które zajmują się profesjonalnym oraz bezpiecznym przechowywaniem dokumentów firmowych. Należy po złożeniu wszystkich dokumentów w urzędach rozliczyć się z fiskusem, możemy w tym przypadku skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które pomoże nam przejść przez wszystkie etapy zamykania firmy.

Obecnie zamknięcie działalności gospodarczej jest ułatwione ze względu na możliwość złożenia wielu dokumentów online. Należy pamiętać o posiadaniu profilu prywatnego, lub też będziemy mogli skorzystać z logowania do konta bankowego. Aby właściwie przeprowadzić proces zamknięcia firmy, możemy skontaktować się z biurem rachunkowym czy też innymi firmami doradczym, które pomogą nam upewnić się, że wszystkie procedury zostały właściwie dopełnione.