Preferencyjne pożyczki dla firm dotkniętych pandemią


Wprowadzenie różnego rodzaju restrykcji związanych z pandemią odbiło się niekorzystnie na niektórych obszarach gospodarki, z pewnością ucierpiały gastronomia, hotelarstwo czy ogólnie turystyka.

Dlatego też wiele firm boryka się do tej pory z problemami finansowymi, poszukują oni różnych form kredytowania, pożyczek czy też kredytów. Warto zwrócić uwagę wiele film zalega z wpłatami do Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powoduje do dodatkowe problemy, w tym przypadku mogą zostać przykładowo naliczone odsetki czy też firma może zostać wpisana do rejestru dłużników.

Preferencyjne pożyczki dla firm dotkniętych pandemią

Kredyt dla firm zalegających z wpłatami do ZUS i US

Może wiązać się to z wykluczeniem firmy przykładowo z przetargów, firma wówczas może pozyskiwać mniejsze ilości zleceń, co jeszcze bardziej pogłębia kłopoty finansowe. Dlatego też dużą pomocą może być odpowiedni kredyt preferencyjny, są to kredyty z zerowym oprocentowaniem, dodatkowo także koszty takie jak opłata za rozpatrzenie wniosków nie występują w tym przypadku. Obecnie wiele banków, różnych instytucji finansowych udziela tego rodzaju pożyczek dla firm dzięki czemu mogą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do urzędów.

W tym przypadku bank może wpłacić całą zaległość do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na konto indywidualne firmy. Często są to dość duże kwoty zwłaszcza jeżeli firma zatrudnia dużą ilość pracowników, wówczas zaległości mogły wzrastać przez ostatnie miesiące. Podobnie w przypadku zaległości w płaceniu podatków, podatku dochodowego czy też Vat-u, bank może spłacić zadłużenie przedsiębiorstwa. Oczywiście są to pożyczki które nie wymagają wielu różnych zaświadczeń tak jak w przypadku standardowych pożyczek i kredytów. W tym przypadku także akceptowana jest strata przedsiębiorstwa czy też niski dochód bieżący.

Dla tysięcy firm pożyczka na spłatę ZUS może być możliwością odzyskania płynności finansowej, dzięki temu zaczną spłacać wszystkie należności podatkowe czy też składki do ZUS w terminie. Z pewnością dotyczy to nie tylko właścicieli firm ale także zatrudnionych pracowników którzy powinni mieć opłacane składki na czas.