W niektórych sprawach można spróbować osiągnąć rozwiązanie na drodze mediacji


Jeżeli na sesji mediacyjnej obie strony konfliktu dojdą do polubownej decyzji, prawnicy mogą pomóc w sporządzeniu wiążącej umowy określającej ugodę pomiędzy stronami.

Prawnik może przygotować takie oświadczenie lub przejrzeć dokumenty przygotowane przez prawnika strony przeciwnej, aby upewnić się, że porozumienie jest rozsądne, zgodne z życzeniem klienta i wykonalne. Przed przystąpieniem do procesu sądowego warto zdecydować się choćby na próbę zawarcia ugody, ponieważ znacznie przyspieszy to zakończenie konfliktu. Takie spojrzenie na sprawę może pochodzić z obu stron, a uznanie postanowień uzgodnionych podczas mediacji może pomóc uniknąć frustracji i kosztów związanych z walką podczas procesu sądowego. Może również stanowić okazję do nawiązania poprawnych relacji z drugą stroną konfliktu. Często osoba, która jest pewna swojej sprawy, staje się zarozumiała, traci czujność i ujawnia ważne informacje podczas próby dojścia do porozumienia, ponieważ szczerze nie wierzy, że może przegrać. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem może być raczej postępowanie sądowe niż negocjacje, ponieważ mediacja i tak prawdopodobnie będzie bezowocna.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest negocjować, a nie prowadzić do postępowania sądowego, jeśli jest to w ogóle możliwe

Większość sporów można rozwiązać, jeśli dwie osoby zachowają rozsądek i spróbują wynegocjować zadowalające porozumienie. Takie postępowanie ma również tę zaletę, że pozwala uniknąć kosztownych opłat prawniczych i kosztów postępowania sądowego. Jednak czasami trzeba użyć postępowania sądowego, lub przynajmniej złożyć pozew, aby skłonić kogoś do negocjacji. Jednak prawnicy z pewnością pomogą swoim klientom i doradzą, co można zrobić w konkretnej sytuacji. Decydując się, czy przyjąć ofertę, odrzucić ją i złożyć kontrpropozycję, czy po prostu zostawić negocjacje i zostawić rozstrzygnięcie sprawy sądowi, jest trudnym zagadnieniem. Jeśli oferta jest rozsądna, ale nie do końca taka, jakiej się spodziewasz, to należy złożyć kontrpropozycję i sprawdzić, czy możliwe jest osiągnięcie kompromisu.