Jak dbać o ochronę środowiska w firmie?


Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z własnej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska. Warto przeczytać, dlaczego to ważne oraz jak szkolenia i kursy z ochrony środowiska mogą pomóc przedsiębiorcom w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa o ochronie środowiska.

Ochrona środowiska w biznesie

Coraz więcej organizacji i przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z wagi ochrony środowiska oraz wpływu stosowanych w organizacji metod zapobiegania zanieczyszczenia środowiska na kondycję przedsiębiorstwa. Warto jednak przypomnieć kilka powodów, dla których ochrona środowiska w biznesie jest niezwykle ważna:

 • Przepisy prawne – coraz więcej krajów i regionów na świecie wprowadza przepisy dotyczące ochrony środowiska, które muszą być przestrzegane przez firmy. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do kar finansowych i szkód wizerunkowych dla firmy. Zadanie zapewnienia zgodności z przepisami prawa (czyli tzw. compliance) nabiera znaczenia ze względu na wzrost świadomości opinii publicznej, jak też coraz wyższe kary nakładane na trucicieli środowiska.
 • Efektywność finansowa – działania proekologiczne, takie jak redukcja zużycia energii i wody, recykling odpadów, czy też inwestycje w odnawialne źródła energii, mogą przynieść oszczędności finansowe dla firmy. Pozwalają one uniknąć zbędnych kosztów związanych z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska, ale też przynoszą korzyści finansowe wynikające z usprawnienia procesów produkcyjnych i usługowych.
 • Wizerunek – firmy, które działają zgodnie z zasadami ochrony środowiska, mogą zyskać pozytywny wizerunek w oczach klientów, inwestorów i opinii publicznej. Ewentualne postępowanie wbrew interesowi społecznemu spotyka się z szybką i drastyczną reakcją mediów i opinii społecznej.
 • Przyszłość – ochrona środowiska jest kluczowa dla zachowania zasobów naturalnych i utrzymania zrównoważonego rozwoju na przyszłość. Firmy, które działają proekologicznie, przyczyniają się do utrzymania zdrowych i przyjaznych środowisk dla przyszłych pokoleń.

Między innymi z tych powodów coraz więcej firm inwestuje w szkolenia ochrona środowiska, kursy ochrony środowiska oraz rozmaite warsztaty, webinary i konferencje podnoszące poziom wiedzy i świadomość pracowników, w jaki sposób organizacja może ochronić środowisko. Szkolenia ochrona środowiska są również niezbędne, w momentach, gdy w życie wchodzą istotne zmiany prawne nakładające nowe lub zmieniające dotychczasowe obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie. Szkolenia, kursy i inne wydarzenia z ochrony środowiska znaleźć można na stronie https://eventis.pl/szkolenia/ochrona-srodowiska wraz z informacją o programie, terminach i cenach poszczególnych wydarzeń.

Jakich tematów dotykają szkolenia ochrona środowiska?

Szkolenia dotyczące ochrony środowiska mogą obejmować różne tematy, takie jak:

 • zarządzanie odpadami i gospodarka odpadami, w tym odpadami budowlanymi,
 • ochrona wód i prawo wodne,
 • ochrona powietrza, sporządzanie raportów do KOBiZE,
 • ochrona gleby, bioróżnorodności, przed hałasem,
 • ochrona przed promieniowaniem oraz przed skażeniem chemicznym, w tym z zakresu oznakowania materiałów niebezpiecznych CLP, wprowadzania ich do obrotu REACH itp.
 • zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością przemysłową,
 • zarządzanie energią i efektywność energetyczną,
 • zrównoważony rozwój i zarządzanie zasobami naturalnymi,
 • przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska,
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • certyfikacja i audyt ekologiczny,
 • gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach.

W zależności od potrzeb i branży, szkolenia ochrona środowiska mogą mieć charakter przekrojowy bądź być skoncentrowane na konkretnych tematach.

Gdzie znaleźć najlepsze szkolenie ochrona środowiska?

Szkolenia ochrona środowiska organizowane są przede wszystkim w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na tego typu szkolenia i kursy jest największe. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, a także miasta z aglomeracji śląskiej, w tym Katowice. Szkolenia poświęcone ochronie środowiska z powodzeniem znajdziemy też w miastach takich jak Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań czy Rzeszów.

Coraz więcej szkoleń z ochrony środowiska organizowanych jest również online. Z reguły mają one postać spotkania realizowanego na żywo. Zajęcia odbywają się poprzez narzędzia takie jak Microsoft Teams, Zoom czy Clickmeeting. Uczestnicy widzą się i słyszą nawzajem, mają możliwość uczestniczyć w dyskusji i zajęciach grupowych. Formuła szkolenia prowadzonego na żywo pozwala również na zadawanie pytań prowadzącemu oraz uzyskanie indywidualnych porad i konsultacji w nastręczających wątpliwości kwestiach.

Od kilku lat intensywnie rozwijają się też e-learningowe kursy ochrona środowiska. Kurs taki polega na udostępnieniu uczestnikowi materiałów merytorycznych poprzez sieć Internet na platformie do nauki zdalnej. Uczestnik może zalogować się na platformę i zgodnie ze swoimi potrzebami realizować poszczególne zajęcia składające się na kurs ochrony środowiska. Kursy takie polecane są zwłaszcza początkującym, którzy chcą zapoznać się z tematyką ochrony środowiska.

 

Bez względu na to w jakiej branży działamy każda firma w Polsce zobowiązana jest do podejmowania działań z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Warto dowiedzieć się więcej w tym temacie zapisując na odpowiednie wydarzenia edukacyjne skierowane do biznesu.