Jak zorganizować pogrzeb bliskiej osoby?


W przypadku śmierci członka rodziny pomimo smutku i traumy należy zadbać o szczegóły związane z pochówkiem.

Dodatkowo będzie wiązało się to także z załatwieniem wielu różnych formalności. W załatwieniu wielu spraw formalnych związanych z pochówkiem może pomóc nam zakład pogrzebowy, najczęściej otwarte są one całodobowo, w każdej chwili możemy skontaktować się w celu ustalenia obsługi pogrzebowej.

Jak zorganizować pogrzeb bliskiej osoby?

Zakład pogrzebowy pomaga w załatwieniu formalności

W przypadku zgonu należy skontaktować się z lekarzem, który wystawi akt zgonu, który będzie podstawą do pracy zakładu pogrzebowego. Zakład pogrzebowy może wówczas załatwić wiele formalności w imieniu rodziny, będzie to załatwienie wydania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, dodatkowo zakłady pogrzebowe mogą reprezentować rodzinę w przypadku kontaktu z ZUS, KRUS. Pracownicy wypełniają wszystkie niezbędne dokumenty, jak również złożą je w odpowiednich oddziałach. Dzięki temu bliscy pogrążeni w żałobie zostaną odciążeni od formalności związanych z pogrzebem.

Osoba, która zajmuje się pogrzebem bliskiej osoby, powinna wydać odpowiednie pełnomocnictwo, dzięki czemu wiele spraw formalnych załatwi za nas zakład pogrzebowy. Dodatkowo zakłady pogrzebowe mogą także doradzić w wielu sprawach, które pomogą w zorganizowaniu pogrzebu. Zakład pogrzebowy będzie kompleksowo obsługiwał pochówek. Może dostarczyć kwiaty, wieńce, ustalimy wybór trumny czy też szczegóły kremacji. Należy także załatwić sprawy związane z miejscem na cmentarzu, w tym przypadku może być to kontakt z urzędnikami gminy, miasta czy też z parafią. Zakład pogrzebowy może załatwić również sprawy związane z zasiłkiem pogrzebowym, który może zostać wypłacony nie tylko rodzinie, może trafić na konto zakładu pogrzebowego, dzięki czemu pokryjemy koszty związane z pochówkiem.

Osoby, które poszukują zakładu pogrzebowego na terenie Warszawy, mogą znaleźć wiele przydatnych informacji na stronie https://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-wlochy/. Dzięki temu można szybko nawiązać kontakt z zakładem pogrzebowym, ustalić wszystkie szczegóły dotyczące pochówku.