W rolnictwie powszechne jest stosowanie środków chwastobójczych


Środki ochrony roślin są szeroko stosowane w większości obszarów produkcji roślinnej w celu zminimalizowania inwazji szkodników, a tym samym ochrony upraw przed potencjalnymi stratami i obniżeniem jakości produktu.

Odgrywają zatem zasadniczą rolę w zapewnianiu wysokich zysków rolnikom, zapewniając niezawodne dostawy produktów rolnych po cenach przystępnych dla konsumentów, a także poprawiając jakość i wygląd produktów, co jest równie ważne dla osób kupujących warzywa i owoce. Korzyści ze stosowania środków zwalczających szkodniki i chwasty mogą przynieść korzyści wielu różnym odbiorcom, nie tylko rolnikom lub konsumentom, ale także społeczeństwu.

Chociaż dyskusje między naukowcami i społeczeństwem wielokrotnie koncentrowały się na prawdziwym, przewidywanym i postrzeganym ryzyku, jakie chemiczne środki ochrony roślin stanowią dla ludzi i środowiska, w rzeczywistości nikt nigdy nie będzie miał całkowitej pewności, czy dana substancja jest całkowicie bezpieczna, czy nie.

Dlatego głównym problemem, który zawsze się pojawia, jest to, czy jesteśmy gotowi zaakceptować ryzyko związane ze stosowaniem środków chemicznych w celu osiągnięcia korzyści.

Konieczne jest ograniczenie nieuzasadnionych obaw, zwiększenie świadomości społeczeństwa, wspieranie rolników i ukierunkowanie dobrej polityki publicznej na środki ochronne i ich stosowanie, takie jak oprysk rzepaku. Najbardziej obiecującą okazją do zmaksymalizowania korzyści i zminimalizowania ryzyka jest zainwestowanie czasu, pieniędzy i wysiłku w opracowanie różnorodnego zestawu strategii zwalczania szkodników, które obejmują bezpieczne produkty i praktyki, które łączą podejścia chemiczne w ogólne i ekologiczne ramy, które zoptymalizują zrównoważoną produkcję, jakość środowiska i zdrowie ludzkie.

Środki ochrony roślin obejmują naturalnie występujące w roślinach oraz wytworzone przez człowieka substancje, które są stosowane do zwalczania szkodników, takich jak owady, choroby roślin i chwasty, w tym wiele innych żywych organizmów, takich jak nicienie, stawonogi i kręgowce, które zagrażają naszemu zaopatrzeniu w żywność, zdrowiu lub komfortowi.