Jak wdrożyć zasady lean management w swojej organizacji?


Lean management to proces zarządzania, który tak bardzo przyciągnął uwagę w świecie biznesu. Jest to podejście do prowadzenia w organizacji wspierających koncepcji ciągłego doskonalenia.

Jest to długoterminowe podejście do zarządzania, które systematycznie dąży do osiągnięcia niewielkich, ale przyrostowych zmian w celu poprawy jakości i wydajności. Celem jest eliminacja marnotrawstwa czasu, pieniędzy lub wysiłku poprzez jednoznaczną identyfikację każdego etapu procesu biznesowego w celu rewizji lub wyeliminowania kroków, które nie wnoszą wartości. Jako filozofia została pierwotnie pomyślana w sektorze produkcyjnym. Aby biznesowa propozycja przetrwała, istnieje ogromna potrzeba poprawy i prosperowania. Zmiany są zawsze potrzebne, aby firma mogła się poprawić, ale aby wprowadzić zmiany konieczne do poprawy, potrzebne jest silne przywództwo. Lean management może odnieść sukces tylko wtedy, gdy zmiany zostaną wprowadzone w całej organizacji. Lean management nie może być stosowany tylko w niektórych wybranych obszarach działalności, ale nie w całej organizacji. Dlatego wymagane jest, aby zmiany lean były obecne na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Konieczne jest, aby każdy pracownik wykazywał ważne umiejętności przywódcze oraz inspirował i motywował współpracowników do działania. Należy tutaj podkreślić, że umiejętności przywódczych nie można oczekiwać tylko od osób posiadających stanowiska, ale raczej od każdego członka organizacji. Dlatego profesjonalny lean management wymaga od wszystkich bycia liderem. Ludzie, którzy nie są zaznajomieni z zasadami lean management, mogą zapytać, dlaczego każdy musi być liderem. Wyjaśnienie będzie pochodzić z podstawowej koncepcji, którą jest ciągły proces zmian w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jeśli nastąpią zmiany w każdym aspekcie biznesu, oznacza to, że muszą istnieć liderzy we wszystkich tych aspektach. Przykładem jest pracownik, który prosi o wsparcie i pomysły innych członków swojej grupy. Musi omówić ten proces z osobami obecnie z nim współpracującymi oraz tymi, które będą kontynuować pracę na następnej zmianie. Kiedy inni pracownicy w grupie i pracownicy następnej zmiany przyczyniają się do ukończenia pracy, pracownik motywował innych do pracy w celu ukończenia projektu.