Czym się zajmuje adwokat prawa cywilnego?


Adwokaci zajmujący się prawem cywilnym i rodzinnym pomagają rozwiązywać zatargi pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Spory cywilnoprawne zwykle dotyczą takich zagadnień interpersonalnych jak podział majątku, sprawy spadkowe, podważenie testamentu, odszkodowanie i wiele innych.

Jeśli chodzi o faktyczną praktykę prawa, niektórzy prawnicy cywilni mogą praktykować w szerokim zakresie dziedzin. Na przykład pojedynczy prawnik lub kancelaria prawna może zajmować się połączeniem obszarów praktyki, takich jak sprawy dotyczące odszkodowań, prawo rodzinne, prawo nieruchomości czy spadkowe. Niektórzy prawnicy mogą ograniczyć swoją praktykę tylko do jednej dziedziny prawa, zwłaszcza jeśli wiadomo, że dziedzina jest złożona i ma w niej indywidualne specjalizacje. Może to być bardziej powszechne w niektórych obszarach prawa, takich jak prawo imigracyjne lub prawo pracy, które mogą nie pokrywać się z innymi obszarami prawa. Jeszcze inni mogą się specjalizować lub mieć specjalne szkolenie i certyfikaty w bardzo konkretnych dziedzinach prawa. Może to obejmować dziedziny prawa, takie jak prawo papierów wartościowych lub prawo podatkowe. Prawo cywilne jest odrębną dziedziną prawa od prawa karnego.

Prawo cywilne zazwyczaj zajmuje się sporami między osobami lub organizacjami. Innymi słowy, są to spory między podmiotami prywatnymi. Z drugiej strony prawo karne dotyczy przestępstw. Prawo cywilne może również skutkować wysokimi grzywnami lub innymi konsekwencjami, ale wyroki często mogą być znacznie lżejsze w porównaniu z prawem karnym. Ponadto ciężar dowodu winy jest wyższy w sprawach karnych niż w sprawach cywilnych. Należy pamiętać, że prawo cywilne i karne nie musi być wyłączne. W postępowaniu cywilnym można zostać pozwanym i ukaranym grzywną, a następnie skazanym w prawie karnym lub odwrotnie. Zazwyczaj, jeśli dana osoba została już uznana za winną w sądzie karnym, zwykle łatwiej jest ją pozwać i uznać za odpowiedzialną w sądzie cywilnym. Dlatego doświadczony adwokat Piaseczno pomoże sporządzać wnioski po zakończeniu procesu, identyfikować i zachowywać kwestie odwoławcze, opracowywać strategie apelacyjne, gromadzić dowody dotyczące akt apelacyjnych, badać kwestie proceduralne, sporządzać dokumenty apelacyjne i przedstawiać ustne argumenty przed sądem.