Jakie represje spotykało opozycjonistów w okresie komunizmu?


Wiele osób w okresie stanu wojennego w 1981 roku było poddawanych różnego rodzaju represjom, część z nich było internowanych, byli to często znani opozycjoniści, którzy jawnie występowali przeciwko komunizmowi, wówczas opresyjne państwo chciało ich kontrolować, część z nich trafiło także do więzienia, zapadały różne wyroki pozbawienia wolności.

Obecnie opozycjoniści mogą dochodzić swoich praw, mogą ubiegać się o zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną.
Odszkodowanie dla represjonowanych w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego

Tego rozwoju odszkodowania umożliwia ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w czasie komunizmu, jest to roszczenie które się nie przedawnia jednak warto zwrócić uwagę iż należy złożyć w sądzie okręgowym dokumenty które mają na celu uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia poprzedniego wyroku z czasów komunistycznych. Wówczas osoba zostanie oczyszczona z zarzutów, będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie, ma na to 10 lat w terminie od daty uprawomocnienia wyroku sądu.

Jakie represje spotykało opozycjonistów w okresie komunizmu?

Oczywiście obowiązuje to nie tylko osoby internowane w czasie stanu wojennego ale także osoby które po stanie wojennym pełniły obowiązkową służbę wojskową, które były do niej przymuszone.

Także obowiązuje to osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956 czy też osoby które stawiały opór przeciwko przymusowej kolektywizacji wsi. Kolejne ustawy mówią także o osobach, które zostały zesłane lub też deportowane przez ZSRR w latach 1936-1956.

Kiedy ubiegamy się o odszkodowanie dla represjonowanych z pewnością warto zgłosić się do kancelarii adwokackiej która posiada odpowiednie doświadczenie, która wcześniej prowadziła tego rodzaju sprawy z sukcesami, będzie ona wiedziała dokładnie w jaki sposób należy przeprowadzić wszystkie sprawy, pierwszą sprawę o unieważnienie poprzedniego wyroku, następnie złożenie do Sądu Okręgowego w sprawie o przyznanie zadośćuczynienia i odszkodowania. Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla osób które będą chciały uzyskać tego rodzaju zadośćuczynienie.